úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
Dekan FDU AU BB
::: FAKULTA / KOLÉGIUM DEKANA :::
 
  doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
Prodekani FDU AU BB   Mgr.art. Veronika Hollá
PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.
Vedúci katedier FDU AU BB   PhDr. Kateřina Javorská
Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.
doc. Mgr. art. František Výrostko
Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.
Tajomníčka FDU AU BB   Ing. Jana Králiková
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER