úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na máj
Program na máj 2017
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: FAKULTA / KOLÉGIUM DEKANA :::
 
Dekan FDU AU BB   doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.
Prodekani FDU AU BB   Mgr. art. Janka Fedešová, ArtD.
PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.
Mgr. Martin Palúch, PhD.
Vedúci katedier FDU AU BB   PhDr. Kateřina Javorská
Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.
doc. Mgr. art. František Výrostko
Tajomníčka FDU AU BB   Ing. Jana Králiková
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER