úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: FAKULTA / AKADEMICKÝ SENÁT :::
 
  Členovia AS FDU od 15.12.2016- 14.12.2020
Predseda AS FDU   Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.
Podpredseda za zamest. časť:   Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.
Podpredseda AS FDU za študentskú časť   Peter Magurský - zástupca za Katedru herectva
Tajomníčka:   Alexandra Uhliariková
Členovia AS FDU za zamestnaneckú časť   doc. Ing. Peter Neštepný
Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.
PhDr. Elena Knopová, PhD.
PhDr. Kateřina Javorská
Členovia AS FDU za študentskú časť   Bc. Svetlana Gaško
zástupkyňa za Katedru divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie

Mária Murínová
zástupkyňa za Katedru filmovej dokumentárnej tvorby

Šárka Redlingerová
zástupkyňa za Katedru filmovej dramaturgie a scenáristiky
 
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER