úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: FAKULTA / UMELECKÁ A VEDECKÁ RADA :::
 
Predseda VaUR FDU   doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
členovia   prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
prof. Mgr. Jan Gogola
prof. MgA. Jan Vedral, PhD.
prof. Mgr. art. Ján Zavarský
prof. Mgr. Jozef Hardoš, ArtD.
doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.
doc. Mgr. art. František Výrostko
Mgr.art. Jaroslav Valek
Mgr. Emil Spišák, ArtD.
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER