úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: KATEDRY / DRAMATURGIA, RÉŽIA A TEATROLÓGIA :::
 
vedúca katedry   Mgr.art. Katarína Burdová, Ph.D.
pedagógovia   prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
prof. MgA. Jan Vedral, PhD.
prof. Mgr. art. Ján Zavarský
doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.
Mgr.art. Janka Lakomčíková, ArtD.
Mgr. art. Katarína Burdová Ph.D.
Mgr. art. Jaroslav Daubrava, ArtD.
Mgr. Emil Spišák, ArtD.
Mgr. art. Martin Timko, ArtD.
PhDr. Elena Knopová, PhD.
PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER