úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: KATEDRY / FILMOVÁ DRAMATURGIA A SCENÁRISTIKA :::
 
vedúca katedry   PhDr. Kateřina Javorská
pedagógovia   prof. Mgr. Jan Gogola
doc. Mgr. art Dagmar Ditrichová, ArtD.
doc. PhDr.PaedDr. Karol Orban, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Štric
PhDr. Kateřina Javorská
Mgr. Martin Palúch, PhD.
Eduard Grečner
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER