úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY / BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM :::
 
 
študijný odbor:   Divadelné umenie
študijný program:   DIVADELNÁ DRAMATURGIA A RÉŽIA
    bakalársky stupeň
 
študijný odbor:   Filmové umenie a multimédiá
študijný program:   FILMOVÁ DOKUMENTÁRNA TVORBA
    bakalársky stupeň
 
študijný odbor:   Filmové umenie a multimédiá
študijný program:   FILMOVÁ DRAMATURGIA A SCENÁRISTIKA
    bakalársky stupeň
 
študijný odbor:   Divadelné umenie
študijný program:   HERECTVO
    bakalársky stupeň
 
študijný odbor:   Divadelné umenie
študijný program:   DIVADELNÝ MANAŽMENT
    bakalársky stupeň
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER