úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / POPLATKY ZA ŠTÚDIUM :::
 
Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011
 
školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
(§92 odst.6 zákona o VŠ) pre študentov členských krajín EU
  1.500 €
školné pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku
dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni (§ 92 ods. 5 zákona o VŠ)
  1.500 €
školné pre študentov v externej forme štúdia (§92 ods. 3 zákona o VŠ)
  500,00 €
poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie na všetky stupne študijných programov   50 €
 
Účet v tvare IBAN : SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kód : SPSRSKBAXXX
(prepočet konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK)
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER