úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / ŠTIPENDIUM / SOCIÁLNE :::
 
  • Základné informácie o poskytovaní sociálneho štipendia
  • Čestné vyhlásenie o štátnych socialnych dávkach a dôchodkoch
  • Čestné vyhlásenie o predloženej výške výživného
  • Čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu
  • Čestné vyhlásenie k aktuálne priznaným dôchodkom
  • Čestné vyhlásenie dobrovoľne nezamestnaný (á)
  • Žiadosť o sociálne štipendium 2016
  • © 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER