úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / ŠTIPENDIUM / PROSPECHOVÉ :::
 
   Prospechová štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia študujúcemu v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak neštuduje študijný program tretieho stupňa a nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium.
   Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v prvom roku štúdia študujúcemu v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roku, ak neštuduje študijný program tretieho stupňa.
   Prospechové štipendium sa priznáva desiatim percentám študentom zo študentov, u ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností za rovnaké obdobie, ktorí najlepšie plnili študijné povinností za posudzované obdobie. Študentovi, ktorému sa prizná prospechové štipendium, vydá dekan príslušnej fakulty AU osobitné rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia.
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER