úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / ŠTIPENDIUM / MIMORIADNE :::
 
   Mimoriadne štipendium nie je nárokovateľné a môže byť priznané študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia, ktorý neštuduje študijný program tretieho stupňa, za:
  • vynikajúci výsledok v umeleckej činnosti, vo vedeckej činnosti a pod.
  • úspešnú reprezentáciu fakulty AU, Akadémie umení v Banskej Bystrici alebo Slovenskej republiky v umeleckých, vo vedomostných alebo iných súťažiach
  • vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia alebo
  • mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta
   Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo súťaži len raz.
   Rozhodnutie o priznaní mimoriadneho štipendia na návrh dekana príslušnej fakulty AU, vydá rektor AU.

Motivačné štipendiá FDU v akademickom roku 2011/2012

© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER