úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / ŠTUDENTSKÝ SERVIS / KNIŽNICA :::
 
Poslanie knižnice
   Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici zabezpečuje knižnično-informačné služby pre pedagogický proces, vedecko-výskumnú, odbornú a umeleckú činnosť pedagogických pracovníkov a študentov vysokej školy ako aj používateľov z iných pracovísk.

Knižničný fond

   Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, hudobniny – noty, audiovizuálne dokumenty, bakalárske, diplomové a dizertačné prác obhájené na Akadémii umení. Knižnica získava, spracováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov Akadémie umení a z prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu slobodného prístupu občanov k informáciám a dokumentom. Špecializuje sa na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Informácie o jednotlivých knižničných dokumentoch sú dostupné v on-line katalógu knižnice

Knižnično-informačné služby
   Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby, doplnkové služby, uskutočňuje absenčné a prezenčné výpožičky. Je informačným, bibliografickým a poradenským pracoviskom učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov Akadémie. Knižnica je vybavená audiovizuálnou a multimediálnou reprodukčnou technikou a umožňuje prehrávky audio a video nosičov /Data video projektor, veľkoplošná LCD obrazovka, Blue-ray prehrávač, domáce kino.../. Na individuálne komponovanie slúži syntetizátor. Informácie možno získavať aj prostredníctvom bezplatného využitia internetu. V internetovej študovni je študentom k dispozícií 24 terminálových pracovných staníc.
 
KNIŽNICA Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská Bystrica
kontakty:
Tel: 048/43 204 02
e-mail:
Knižnica: kniznica@aku.sk
Riaditeľka knižnice: i.badinska@aku.sk

Výpožičný čas:

pondelok – piatok 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.

© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER