úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / ŠTUDENTSKÝ SERVIS / UBYTOVANIE :::
 
   Študentský domov sa nachádza v centre mesta bohatom na kultúrne a historické pamiatky. Z Banskej Bystrice je možnosť turistických výletov do Nízkych Tatier. V blízkosti (15 km) sa nachádzajú známe kúpele Sliač.
   Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Ul. Jána Kollára 20, Banská Bystrica s kapacitou 144 lôžok (a prístelkou) -A- kategórie, výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. Výška poplatkov za ubytovanie v zmysle Internátneho poriadku AU závisí od celkových prevádzkových nákladov. Kritéria pre pridelenie ubytovania študentov sú v rámci pridelenej kapacity lôžok v kompetencii rady ubytovaných študentov (zohľadnené sú sociálne pomery a vzdialenosť bydliska).
   Mimo vyučovacieho procesu (v čase letných prázdnin od 01.07. do 29.09. daného kalendárneho roka, aj počas školského roka cez víkendy formou voľnej živnosti poskytnúť prechodné ubytovacie služby za odplatu aj fyzickým a právnickým osobám.
Cenník za ubytovanie v ŠD AU: 310,- Sk osoba / lôžko a noc
prepočet konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK: 10,29 € / lôžko a noc
   Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového pracoviska vo vstupnej hale AU a tiež využívať celoplošné pokrytie sieťou internet na báze WiFi. Počas školského roku je možnosť využitia bufetu v priestoroch školy.
   Pri dostatočnom počte účastníkov ubytovania je možné dohodnúť zľavu. Platba v hotovosti.
 
Študentský domov AU
Ul. J. Kollára 20
974 01 Banská Bystrica
 
riaditeľka   Mgr. Katarína Stareková
tel.: +421-48-4320 444
prevádzka   Miriam Beňušová
tel.: +421-48-4320 445 (od 7.00 hod. - 14.00 hod.)
fax: +421-48-4320 444
e-mail: sdomov@aku.sk
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER