úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: PRE UCHÁDZAČA / PODMIENKY PRIJÍMANIA / BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM :::

Študijné programy I.stupeň

UPOZORNENIE

  • Upozorňujeme všetkých, ktorí si podali prihlášky na prijímacie konanie na FDU, že pozvánky na prijímacie konie budú záujemcom zasielané mailovou poštou - každému jednotlivo, na adresu, ktorú si uviedol (a) v prihláške.
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER