úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na máj
Program na máj 2017
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: PRE UCHÁDZAČA / Prijímacie konanie na doktorandské štúdium :::
Doktorandské štúdium filmové umenie a multimediá 2017/2018.docx
Témy doktorandského štúdia pre akad. rok 2017/2018.docx
Termíny podavania a konania prijím. skúš. dokt.štud. 17-18.docx
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER