úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: DOKUMENTY A TLAČIVÁ :::
 
štatút   Štatút FDU
organizácia   Organizačný poriadok a štruktúra
    Doplnok č.1
    Doplnok č.2
štúdium   Študijný poriadok
Smernica o doktorandskom štúdiu
disciplína   Disciplinárny poriadok [február 2003]
akademický senát   Volebný a rokovací poriadok
Zápisnica zo zasadnutia AS FDU AU 23.09.2010
Pozvánka 04.11.2010

Výsledky doplňujúcich volieb do AS FDU
za študentskú obec

výročné správy   Výročná správa AS FDU AU BB (2010-2011)
vypožičiavanie techniky   Výpožičný poriadok.doc
Zmluva o krátkodobej výpožičke majetku.doc
Cenník FDU.xls
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER