FDU prava 25 mensie

Disciplinárna komisia

Predseda:

Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.

Členovia za zamestnaneckú časť:

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.

Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Mgr. Martin Timko, ArtD.

Členovia za študentskú časť:

Bc. Martin Nagy

Daniela Ondríková

Petronela Brotková

Michal Vítek