FDU+logo720

Disciplinárna komisia

Predsedníčka
  • Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.
Členovia za zamestnaneckú časť
  • Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.
  • Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
  • Mgr. Martin Timko, ArtD.

Členovia za študentskú časť      

  • Petronela Brotková
  • Martin Nagy
  • Daniela Ondríková
  • Bc. Michal Vítek