FDU+AU textbanner720

Disciplinárna komisia

Predsedníčka:

Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.

Členovia za zamestnaneckú časť:

Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Mgr. Martin Timko, ArtD.

Členovia za študentskú časť:

Martin Nagy

Daniela Ondríková