FDU+logo720

Kontakt

budova
Poštová adresa
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
tel: +421 48 4320 311
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dekan fakulty
doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 306
 
 
 
Fakulta dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici
Horná 95, Banská Bystrica
so sídlom J. Kollára 22, Banská Bystrica
 
Sekretariát dekana
Judita Perželová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 305

Tajomníčka fakulty
Ing. Jana Králiková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 43 20 318

Študijné oddelenie
Študijná referentka: Mgr. Ingrid Dobišová,    bakalári, magistri, doktorandi, sociálne štipendiá
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 320


 

Prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy

Mgr. art. Jana Ovšonková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.:+421 908 669 932

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Jana Ovšonková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.:+421 908 669 932

Konzultácie: štvrtok 14:00 - 16:00 hod.

 
Prodekan pre technológie a rozvoj fakulty
 
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.
tel.:+421 48 4320 322
 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť            

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.

tel.:+421 48 4320 304

Erasmus fakultný koordinátor
Mgr. art. Veronika Hollá

 

Divadlo
Mgr. art. Jana Ovšonková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 908 669 932
 

 

 
Technik filmového a televízneho štúdia
Juraj Mišík
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 321