FDU+logo720

Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.

Docent Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie

 
Kancelária: č. dverí
Telefón: 048/4320 xxx
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Narodený 1961
Vzdelanie:
1. Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, Srbsko, slovenský jazyk a literatúra, 1985;
Postgraduálne štúdium: Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, Srbsko, juhoslovanské literatúry a svetová literatúra, 1989.
2. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, estetika, 1994.

Priebeh zamestnaní:
1. Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, Srbsko, slovenský jazyk a literatúra, 1985;
Postgraduálne štúdium: Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, Srbsko, juhoslovanské literatúry a svetová literatúra, 1989.
2. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, estetika, 1994.

Monografické vedecké práce, činoherné operné réžie v SR a zahraničí a iné vedecké aktivity:
1. Literatúra a kontext. Nadlak (Rumunsko) : Vydavateľstvo KVS Ivana Krasku, 1999.
2. Spomínanie medzi bytím a zabúdaním. Nadlak (Rumunsko) : Vydavateľstvo KVS Ivana Krasku, 2009.
3. Anabáza. Nadlak (Rumunsko) : Vydavateľstvo KVS Ivana Krasku/ Báčsky Petrovec (Srbsko) : Slovenské vydavateľské centrum, 2011.
Knihy drám:
1. Tri scenáre. Báčsky Petrovec (Srbsko) : Kultúra, 1997.
2. Drámy 2. Nadlak (Rumunsko) : Vydavateľstvo KVS Ivana Krasku, 2008.
- Je editorom kníh Interpretácia umenia – umenie interpretácie (1997); spolu s O.Bakošom je editorom knihy Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí (2009); spolu s A.Eliášom je editorom knihy Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia (2015).
- Na knižné vydanie pripravil výber z diela Jozefa Podhradského, Štefana Petruša, Vladimíra Hurbana Vladimírova a Michala Harpáňa.
- Dvakrát vedúci a dvakrát zástupca vedúceho grantu VEGA; posledný grant ukončený 31.12.2015 (1/0078/13 Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19.a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore) bol vyhodnotený ako „dosiahnutie vynikajúcich výsledkov“.
 

 

Michal Babiak foto
 
Prednášané predmety:
Kapitoly z dejín
slovenského divadla I - II H1p
 
Analýza dramatického
textu I – II H1p
 
Teórie a metódy hereckej
tvorby I - II , H2p (+ Fedešová)
 
Axiológia umenia – Metódy analýzy a
hodnotenia umeleckého diela 1,-2, DU 2,p
 
Slovenská dráma v období
moderny, DU,v
 
Metodológie umeleckého
výskumu 1-2 DU 1p
 
Slovenská dráma v období
romantizmu 1-2 DDR4v
 
Teória divadla – Divadelná tvorba
ako intersemiotický preklad 1-2, DDR4p
 
Teória divadla 1-2, DDR1p
Teória divadla 3-4, DDR3p