FDU+logo720

prof. Mgr. art. Ján Zavarský

Profesor Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie

 
Kancelária: 
Telefón: 048/4320 xxx
Email:
 

 

 

Prednášané predmety:

Tímová tvorivosť v divadelnom
umení 1-2, DU 2,p
 
Experimentálne divadlo
na Slovensku 1-2 , DU 3,p
 
Variabilita divadelného
priestoru 1, DU 4p,ZS
 
Premenlivosť znaku
v akčnej scénografii 1-2, DU,v
 
Základy scénografie
1-2, DDR2p (+ Daubrava)
 
Divadelný priestor
1-2, DDR1pv (+Daubrava)