FDU+logo720

Mgr. art. Juraj Sarvaš

Odborný asistent Katedry herectva

 
Kancelária: 
Telefón: 048/4320 xxx
Email:
 • Zaslúžilý umelec
 • Nositeľ Pribinovho kríža II. Triedy a Krištáľovej ruže za vynikajúce umelecké prednesy
 • Ceny slovenského literárneho fondu za celoživotné dielo
 • Absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 • Dlhoročný člen činohry SND Bratislava
 • Začínal na javisku DJGT vo Zvolene, kde vytvoril niekoľko desiatok pozoruhodných dramatických postáv zo svetovej i domácej dramatickej literatúry
 • 25 rokov vedie úspešné a mimoriadne obľúbené poetické štúdio na Stromovej v Bratislave
 • Píše vlastné scenáre, režíruje, účinkuje
 • Dlhé roky vyučoval hereckú tvorbu a umelecký prednes na hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave na katedre spevu
 • Bol jedným zo zakladateľov Akadémie umení v BB, kde dodnes vyučuje rečovú kultúru a umelecký prednes
 • Vytvoril veľké postavy v slovenskom filme a v televíznych inscenáciách: 44, Stopy na Sitne, Zajtra bude neskoro, Generácia atď.
 • V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene naposledy režíroval mimoriadne úspešnú hru Orol tatranský podľa vlastného scenára
 • Stále je nesmierne aktívny, prednáša, beseduje so študentmi, robí večery poézie po celom Slovensku
 • Spolupracuje so Slovenským rozhlasom, vytvára programy pri príležitostiach výročí slovenských básnikov. 

sarvas

 

Prednášané predmety: