FDU+logo720

doc. Mgr. art. Helena Holičková, ArtD.

Docent Katedry herectva

 
Kancelária: 
Telefón: 048/4320 xxx
Email:
 
Absolventka Konzervatória v Bratislave, hlavný predmet - hra na flaute, v rokoch 1965 -1972, ukončené absolutóriom.
V rokoch 1972 - 1977 štúdium operného a koncertného spevu na VŠMU v Bratislave pod pedagogickým vedením prof. M.Kišonovej-Hubovej.
 
Od r. 1978 do 2008 pracovala ako sólistka opery SND v Bratislave. Počas 30 ročného pôsobenia tu stvárnila okolo 60 postáv klasického i moderného repertoáru. So súborom opery SND vystupovala na mnohých zahraničných scénach (Nemecko, Španielsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Rusko (Boľšoj teatr -postava Jenúfy v opere L. Janáčka Její pastorkyňa) Ako Mařenka z Predanej nevesty často hosťovala v pražskej Zlatej kapličke a vo viacerých úlohách aj v brnenskej opere.
 
Koncertne vystupovala okrem piesňových recitálov aj so Slovenskou filharmóniou, Košickou filharmóniou, Žilinským komorným orchestrom, pod vedením dirigentov ako Libor Pešek, Zdeněk Košler, Ondrej Lenárd, s ktorým realizovala aj viaceré nahrávky v Slovenskom rozhlase.
 
Na záver svojej speváckej kariéry r.2008 sa zúčastnila naštudovania Čajkovského Eugena Onegina v Tokiu pod vedením svetoznámeho dirigenta S.Ozawu.
 
Realizovala rozhlasové nahrávky piesní, komorných skladieb i árií s orchestrom, televízne relácie a účinkovanie v sfilmovanej opere J.Cikkera Juro Jánošík - postava Zuzy.
 
V roku 2000 habilitovala na Divadelnej fakulte VŠMU, po predchádzajúcom získaní titulu ArtD.
Momentálne pôsobí ako docentka na AU v BB 

 

 

Prednášané predmety: