FDU+logo720

doc. Mgr. art. Irena Pavlitová

Docent Katedry herectva

 
Kancelária: 
Telefón: 048/4320 xxx
Email:
 
Doc.Mgr.art. Irena Pavlitová je jednou zo zakladajúcich pedagógov AU v Banskej Bystrici od roku 1997.
Počas praxe - po absolvovaní tanečnej fakulty VŠMU sa venovala choreografickej a metodickej práci v súboroch, divadlách, televízii a vo filme.
Vydala viacero publikácií a skrípt, ako aj absolvovala zahraničné stáže. Je autorkou metódy pohybovej hereckej výchovy - obhajoba dizertačnej práce v roku 1989 a školiteľkou tejto metódy troch doktorandov - absolventov na FDU AU v Banskej Bystrici. 

 

 

Prednášané predmety: