FDU+logo720

Deň krátkeho filmu 2018

21. december je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu. Preto sa v kinách po celom svete vždy v tento deň organizujú prehliadky. Na Slovensku sa podujatie Deň krátkeho filmu uskutoční od 14. decembra do 21. decembra v deviatich slovenských kinách a v dvoch kultúrnych centrách, kde budú prehliadky - projekcie krátkometrážnej filmovej tvorby.
Na prehliadke sa predstaví dokumentárny film z KDT Učiteľka tanca - r. Barbora Vaculová


http://denkratkehofilmu.sk/