FDU+logo720

Prijímacie konania pre akademický rok 2020/2021 sa v pôvodnom aprílovom termíne neuskutočnia