FDU+logo720

Vyplňte prosím dotazník

Informaciu o výzve Ministerstva kultury, ktorá bola vyhlásená v stredu 14.10 . Týka sa  sa všetkých pracujúcich v kultúre.
Prosíme o vyplnenie formuláru, nevyhnutného na zber dát.

 

ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ VYPLNENÝ DOTAZNÍK.

LINK: http://www.culture.gov.sk/

 http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2296

Do pozornostia aj:

 http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2293

http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2297

 

 Sledujte: https://www.facebook.com/watch/?v=2621925861452826

 

 

  1. Formulár vypľňa KAŹDÝ subjekt, ktorý mal v roku 2019 akýkoľvek príjem v kultúre, a je úplne jedno, či to bol hlavný alebo vedľajší príjem, alebo súbeh, alebo "prilepšenie". Taktiež, ak máte ako osoba viacero sro, oz, alebo ste mali tento príjem aj ako fyz.osoba, za každý takýto subjekt treba vypľňať, aj keby ste ich mali 300!
  2. Týka sa to akýchkoľvek umeleckých činností, služieb,remesiel, teda, umelci, technici, agentúry, manažéri, producenti, hudobníci, výtvarníci, architekti, herci, tanečníci, didžeji, ľudia od eventov, pomocníci, nosiči, firmy, neziskovky, VŠETCI.
  3. Tento formulár slúži na zber dát, nie je to žiadna žiadosť o pomoc, či kompenzáciu, tie výzvy budú nasledovaťaž po tomto formulári.Teda vyplňte ho aj tí, ktorí nie ste zasiahnutí koronakrízou, a ani nič žiadať nechcete a nebudete. Je to formulár, ktorý má združiť, pomenovať a zatriediť VŠETKY subjekty pracujúce akýmkoľvek spôsobom v KKP v SR, a v druhom rade má odhadnúť pokles tejto práce a príjmu v tomto roku.
  4. Bolo nešľastne odkomunikované, že  existujú nejaké "kompletne a nekompletne" vyplnené formuláre, všetky ktoré boli odoslané, boli vporiadku. Práve preto, že sú vo formulári povinné a nepovinné kolónky, MK samozrejme, nečaká, že všetky kolónky sme schopní všetci 100% vvplniť, je to zisťovací dotazník, nie daňové priznanie!
  5. Zrekapitulujem - prosím, toto je v tejto chvíli najzásadnejšie, prosím, zabudnite na "výklady" k formuláru, ktoré sa tu množia - formulár vypľňajú všetky fyzické osoby, aj iné subjekty, všetky kolónky nie sú povinné, nie je to formulár na žiadne pomoci, a je to formulár pre VŠETKY druhy umení, manažérskych a obslužných profesií, a tiež aj všetých remesiel v KKP