FDU+logo720

PREZENTÁCIA KANDIDÁTOV NA DEKANA FDU

Vážení členovia akademického senátu Akadémie umení, vážení členovia akademickej obce Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Pozývame vás na prezentáciu kandidátov na pozíciu dekana Fakulty dramatických umení, ktorá sa uskutoční dňa 12. 11. 2020 o 11:00 hod.
Prezentácia sa uskutoční formou : on-line

Kandidátska listina pre voľby na pozíciu dekana Fakulty dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici

Prezentácia kandidátov na Dekana FDU Live Stream