FDU+logo720

Zoznam kandidátov do AS FDU

Abecedný zoznam zaregistrovaných kandidátov pre riadne voľby do AS FDU AU
konané v dňoch 8. – 12. februára 2021 na obdobie od 12. 02. 2021 do 11. 02. 2025
za zamestnaneckú časť FDU AU BB

Mgr. art. Jaroslav Daubrava, ArtD.(Katedra divadelnej dramaturgie, réžie ateatrológie)

Mgr. Ingrid Dobišová(hospodársko-riadiace pracovisko; študijné oddelenie)

Mgr. art. Anna Gromanová, Ph.D.(Katedra herectva)

Mgr. Peter Himič, PhD.(Katedra divadelnej dramaturgie, réžie ateatrológie)

PhDr. Kateřina Javorská(Katedra filmovej dramaturgie ascenáristiky)

doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.(Katedra divadelnej dramaturgie, réžie ateatrológie)

Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.(Katedra dokumentárnej tvorby)

doc. Ing. Peter Neštepný(Katedra dokumentárnej tvorby)

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.(Katedra divadelnej dramaturgie, réžie ateatrológie)

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.(Katedra filmovej dramaturgie ascenáristiky)

Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.(Katedra herectva)

Mgr. art. Daniel Szoó(Katedra filmovej dramaturgie ascenáristiky)

doc. Mgr. Vladimír Štric(Katedra filmovej dramaturgie ascenáristiky)

doc. Mgr. art. František Výrostko(Katedra herectva)

***************************************************************************

Abecedný zoznam zaregistrovaných kandidátov pre riadne voľby do AS FDU AU
konané v dňoch 8. –12. februára 2021 na obdobie od 12. 02. 2021 do 11. 02. 2025
za študentskú časť FDU AU BB

AndrejBílik(Katedra herectva, 3. ročník)

RebekaBizubová(Katedra dokumentárnej tvorby, 2. ročník)

NorbertČabala(Katedra herectva, 2. ročník)

Lukáš Frankovič(Katedra herectva, 3. ročník)

ZuzanaHodžová (Katedra divadelnej dramaturgie, réžie ateatrológie, 3. ročník)

Kevin Ivanko (Katedra herectva, 3. ročník)

Lukáš Kečkeš (Katedra herectva, 3. ročník)

LukášLipčák(Katedra divadelnej dramaturgie, réžie ateatrológie, 2. ročník)

Kristína Anna Majcherová (Katedra filmovej dramaturgie a scenáristiky, 1. ročník)

Bc. TeréziaŠusteková(Katedra herectva, 4. ročník)