FDU+logo720

Akademická štvrťhodinka

Akademická štvrťhodinka na Fakulte dramatických umení

 

Študenti fakulty sa zapájajú do prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (saavs) - Akademická štvrťhodinka.Tento prieskum mapuje pohľady vysokoškolákov na ich vzdelávanie a zistenia budú k dispozícií vysokým školám, aby s nimi mohli ďalej pracovať a vzdelávanie zlepšovať.
Hlas študentov tak môže mať reálny dopad na zlepšovanie kvality vzdelávania, vysokoškolského prostredia, ale aj systémové zmeny v školstve.