FDU+logo720

Študenti FDU na Poděbradských dňoch poézie

PODĚBRADSKÉ DNI POÉZIE

58. ročník medzinárodného festivalu
prednesu poézie a prózy

24. - 27. 6. 2021
PODĚBRADY (CZ)

 

Študenti FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici sa koncom júna zúčastnia už 58. ročníka renomovaného medzinárodného festivalu Poděbradské dni poézie, aby súťažne prezentovali svoje recitačné umenie v rámci Fóra prednesu poézie a prózy.
Projekt z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke združenia SLOVO a HLAS ako hlavného organizátora festivalu http://slovoahlas.cz/