FDU+logo720

Veľvyslanectvo Japonska v SR - štipendijné programy Monbukagakusho: MEXT

Veľvyslanectvo Japonska v SR si Vám dovoľuje oznámiť vypísanie výberových konaní na tri vládne štipendijné programy Monbukagakusho: MEXT

 Jedná sa o programy:

- štipendium pre absolventov stredných škôl /celé Bc. štúdium v Japonsku : 5 - 7 rokov s možnosťou prolongácie na magisterské a PhD. štúdium/ - uchádzať sa môžu už študenti v poslednom ročníku SŠ

- nadstavbové odborné štúdium pre absolventov stredných škôl /najmä technické a umelecké odbory: 3 ročné/ - uchádzať sa môžu už študenti v poslednom ročníku SŠ

- štipendium pre absolventov ostatných odborov /postgraduálne štipendium pre absolventov vysokých škôl: 2 ročné/ - uchádzať sa môžu už študenti končiaci bakalárske, magisterské štúdium VŠ alebo absolventi VŠ

 

Bližšie informácie o programoch, termíny uzávierok a downloady formulárov sa nachádzajú

na oficiálnej stránke http://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_sk/index.html