FDU+AU textbanner720EN

Začiatok výučby v ak. roku 2022/2023

Výučba sa v akademickom roku 2022/2023 začína 26. septembra 2022 podľa rozvrhov.