FDU prava 25 mensie

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie Bakalárske štúdium

Informácie o prijímacom konaní 2024/2025 Prijímacie konanie na bakalárske štúdium 2024/2025 Povinné texty pre 2. a 3...

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy I. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie Forma štúdia: denná Študijný program: Herectvo→ Opis študijného programu→ Odporúčaný študijný plán→ Informačné...