FDU+AU textbanner720EN

Žiadosť o motivačné štipendium

Študenti Fakulty dramatických umení si môžu požiadať o udelenie motivačného štipendia z vlastných zdrojov FDU za akademický rok 2022/2023. Motivačné štipendium z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu sa prideľuje za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, umeleckej alebo športovej činnosti.

Formulár nájdete v prílohe oznámenia. Vypísaný formulár /spolu s prílohami potvrdenia o dosiahnutých výsledkoch ako napr: diplom, plagát, a iné./ môžete odovzdať osobne na sekretariáte FDU / p. Denisa Dobisová/ alebo zaslať elektronicky na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. v termíne 1. mája do 29. mája 2023.
 Formulár