FDU+AU textbanner720EN

Memorandum o spolupráci s divadlom a kultúrnym centrom Pôtoň v Bátovciach

Tešíme sa zo spolupráce s divadlom a kultúrnym centrom Pôtoň v Bátovciach, ktorú sme oficiálne spečatili podpísaním Memoranda o spolupráci 3. septembra 2021.
S divadlom Pôtoň už z katedry Herectva aktívne spolupracuje doktorand Filip Jekkel, ktorý účinkuje v inscenácii Michala Ditte – Ivety Ditte Jurčovej: Swing Heil!. Táto inscenácia Divadla Pôtoň v spolupráci s Horáckym divadlom získala na festivale Nová dráma 2021 ZVLÁŠTNU CENU POROTY za autorské, tematicky rozvrstvené a divácky podnetné spracovanie historických osudov žien.
Blahoželáme! A tešíme sa na spoluprácu.


Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň pôsobí ako profesionálna umelecká a kultúrna organizácia na slovenskom vidieku, v čom spočíva jeho unikátnosť. Disponuje širokým portfóliom aktivít a má za sebou desiatky úspešne zrealizovaných projektov lokálneho, národného aj medzinárodného rozmeru.
Jedným z jeho dlhodobých cieľov je zbližovať súčasné nekomerčné umenie a miestnu komunitu, ktorá by za iných okolností nemala k takémuto umeniu prístup. Cieľom kultúrneho centra a divadla je ponúkať svojmu publiku dôležité impulzy a reflexie o problémoch súčasnej spoločnosti. Divadlo má, ako silný komunikačný kanál, možnosť inšpiratívne pôsobiť na svojho diváka, preto sa Pôtoň v svojej tvorbe zameriava na rozvíjanie pozitívnych hodnôt a prosociálneho správania, vytvára priestor pre diskusiu a prehodnocovanie postojov, upozorňuje na pálčivé témy. Najčastejšie spracovávané témy divadla Pôtoň sú nadčasové - námety ako chudoba, emigrácia, hľadanie domova, národná identita, xenofóbia a strata hodnôt, sú na Slovensku stále citlivé a aktuálne. Tvorba divadla Pôtoň získala viaceré ocenenia a je o ňu záujem na medzinárodných slovenských aj zahraničných festivaloch. Pôtoň sa v rámci aktivít kultúrneho centra na vidieku angažuje aj v projektoch zameraných na spoluprácu komunít, sieťovanie umeleckých zoskupení, neformálne vzdelávanie mládeže a dospelých a rozvoj kultúrneho, sociálneho a intelektuálneho života v regióne. Pôtoň sa v posledných rokoch aktívne zapája do projektov medzinárodného významu, a to ako partnerská aj líderská organizácia. Vďaka týmto aktivitám bol región, v ktorom Pôtoň pôsobí, navštívený desiatkami zahraničných umelcov a kultúrnych pracovníkov. Veľmi podstatnou funkciou divadla a kultúrneho centra Pôtoň je realizácia umeleckých rezidenčných pobytov. Rezidenčné pobyty poskytuje Pôtoň od roku 2009 maximálne 20 rezidenčným skupinám ročne. Pri výbere rezidentov sa Pôtoň zameriava najmä na vizuálne umenie, site specific projekty, nové médiá a divadelné umenie, vrátane súčasného tanca a fyzického divadla, ale aj na hudobné projekty a literatúru. Od roku 2015 poskytuje priestory aj teoretikom umenia.

Spracovala Soňa Kočanová 5. septembra 2021