FDU+AU textbanner720EN

Prémia Hudobného fondu Zuzane Budinskej

Prémia Hudobného fondu Mgr. art. Zuzane Budinskej, ArtD. za realizáciu a vydanie diela

CD SLOVENSKO MLADÉ, RODISKO MOJE
CD nosič zaujímavým spôsobom oživuje dielo pôvodnej slovenskej poetickej tvorby. Čerpá z diela spisovateľov A. Sládkoviča, R. Dobiáša, K. Hudecovej, či M. Haľamovej.
Ponúka nevšedné autorské hudobné spracovanie slovenskej poézie renomovaných básnikov a slovenských folklórnych motívov (world music) obohatené o recitácie profesionálnych hercov Idy Rapaičovej, Jozefa Šimonoviča, Zuzany Budinskej, Romana Hargaša. Súčasne prepája aktivity v oblasti hudby, literatúry a umeleckého slova.
Blahoželáme!