FDU+AU textbanner720

Katedra filmovej dramaturgie a scenáristiky

 titulna  

Vedúci katedry:

PhDr. Mgr. Kateřina Javorská
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Poštová adresa: 
Katedra filmovej dramaturgie a scenáristiky
Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská Bystrica
 
Telefonický kontakt: 
048/4320 305

Pedagogickí pracovníci:

doc. Mgr. art. Dagmar Ditrichová, ArtD.
doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Štric
PhDr. Kateřina Javorská
Mgr. Ing. Maroš Hečko, ArtD.

 

Doktorandi:
Mgr. art. Marek Janičík
Absolvent štúdia získa teoretické a praktické poznatky z filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie pri výkone povolania. Získa prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre tvorbu a realizáciu literárnej prípravy filmového a multimediálneho diela a jeho dramaturgie. Literárna práca pre film vychádza z tradície dramatickej tvorby a z vlastnej histórie filmu. Je to dôsledná autorská činnosť, v ktorej sa spája špecifikum filmovej tvorby s fantáziou a literárnym talentom. Vychovať filmového autora a dramaturga znamená vypestovať v ňom citlivosť na filmové vyjadrovacie prostriedky a tvorivé postupy, schopnosť reagovať na originálne individuálne riešenia a komunikatívnosť s rôznymi typmi tímovej práce a spolupráce. Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedenej príslušným pedagógom. Odborné teoretické predmety tvoria základ orientácie v odbore. Študent počas štúdia svoje vedomosti prejaví písomnými, ústnymi skúškami a seminárnymi prácami.