FDU prava 25 mensie

Štipendijná komisia FDU

Predsedníčka:

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.

 

Členovia:

Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Kateřina Javorská

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.