FDU prava 25 mensie

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium pre študentov FDU AU je priznávané na základe vyhlášky č. 227/2012 Z.z. Bližšie informácie študenti na študijnom oddelení.

Prípadné otázky a pripomienky je možné zistiť na www.studentskefinancie.sk.

Každý študent, ktorý bude žiadať o štipendium prinesie na študijné oddelenie komplet vypísanú žiadosť. Tá žiadosť, ktorá nebude vypísaná a podpísaná žiadateľom, bude považovaná za neplatnú.

Sociálne štipendium sa bude vybavovať vždy v utorok od 13:00 h. do 14:30 h. na študijnom oddelení.
Mimo týchto hodín študenti ohľadom sociálneho štipendia nebudú vybavení.