FDU+logo720

Katedra filmovej dokumentárnej tvorby

KDT

Filmy katedry 

Vedúci katedry:

Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD. - poverený vedením katedry

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 

Technik katedry:
Juraj Mišík
Poštová adresa: 

Katedra Dokumentárnej tvorby
Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95974 01 Banská Bystrica

Telefonický kontakt:
048/4320 322
E-mail katedry:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pedagogickí pracovníci:

prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. 
doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.

doc. Mgr. art. Ľubomír Fifik
doc. Ing. Peter Neštepný

doc. Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD.
doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.
Mgr. Ing. Maroš Hečko, ArtD.
doc. Mgr. art. Peter Neveďal, ArtD.
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.

MgA. Roman Varga

Doktorandi:

Mgr. art. Stanislav Králik

 

 

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika so špecializáciou na dokumentárnu tvorbu vychádza z tradičných profesií, ktoré sa podieľajú na vzniku filmu – od vytvorenia projektu, teda výberu témy, následnej scenáristickej prípravy, cez réžiu, kameru, zvuk, strih, až po záverečné práce. Základom štúdia je sústava praktických filmových cvičení, v ktorých poslucháč rieši rôzne úlohy od jednoduchých až po náročnejšie. Počas celého štúdia prevláda dôsledné pestovanie individuálnej umeleckej autorskej tvorby v spolupráci s príslušným pedagógom. Výsledkom je autorský film, ktorý poslucháč na konci semestra predvedie na verejnej klasifikačnej projekcii. Prostredníctvom povinne voliteľných predmetov študent má možnosť aj povinnosť, podľa svojho talentu a záujmu prehĺbiť ovládanie niektorej z tradičných filmových profesií (kamera, scenáristika, strih, produkcia.). To rozširuje profesijné vybavenie absolventa a umožňuje väčšiu variabilitu pri uplatnení v praxi. Poslucháči môžu „nonfiction“ film využívať aj ako tradičný priestor pre experimentovanie a formálne výboje, ale aj ako priestor, kde sa možno učiť a pripraviť pre prácu v hranom filme. Tak môžu podľa osobného záujmu rozvíjať svoj talent aj mimo hraníc dokumentárnej tvorby.