FDU prava 25 mensie

Katedra filmovej dokumentárnej tvorby

KDT

Filmy katedry

Vedúci katedry:

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD. - poverený vedením katedry
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Technik katedry:
Juraj Mišík
 
Poštová adresa: 
Katedra Dokumentárnej tvorby
Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95974 01 Banská Bystrica
 
Telefonický kontakt:
048/4320 322
 
E-mail katedry:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagogickí pracovníci:

 
Doktorandi:
Mgr. art. Stanislav Králik

 

 

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika so špecializáciou na dokumentárnu tvorbu vychádza z tradičných profesií, ktoré sa podieľajú na vzniku filmu – od vytvorenia projektu, teda výberu témy, následnej scenáristickej prípravy, cez réžiu, kameru, zvuk, strih, až po záverečné práce. Základom štúdia je sústava praktických filmových cvičení, v ktorých poslucháč rieši rôzne úlohy od jednoduchých až po náročnejšie. Počas celého štúdia prevláda dôsledné pestovanie individuálnej umeleckej autorskej tvorby v spolupráci s príslušným pedagógom. Výsledkom je autorský film, ktorý poslucháč na konci semestra predvedie na verejnej klasifikačnej projekcii. Prostredníctvom povinne voliteľných predmetov študent má možnosť aj povinnosť, podľa svojho talentu a záujmu prehĺbiť ovládanie niektorej z tradičných filmových profesií (kamera, scenáristika, strih, produkcia.). To rozširuje profesijné vybavenie absolventa a umožňuje väčšiu variabilitu pri uplatnení v praxi. Poslucháči môžu „nonfiction“ film využívať aj ako tradičný priestor pre experimentovanie a formálne výboje, ale aj ako priestor, kde sa možno učiť a pripraviť pre prácu v hranom filme. Tak môžu podľa osobného záujmu rozvíjať svoj talent aj mimo hraníc dokumentárnej tvorby.