FDU+logo720

Katedra filmovej dokumentárnej tvorby

KDT

Filmy katedry 

Vedúci katedry:
Mgr. art Ľubomír Viluda, ArtD.
 
Technik katedry:
Juraj Mišík
 
Poštová adresa: 

Katedra Dokumentárnej tvorbyFakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95974 01 Banská Bystrica

 
Telefonický kontakt:
048/4320 322
 
E-mail katedry:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pedagogickí pracovníci:

prof. Andrzej Fidyk
prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.
doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.
doc. Mgr.art Ľubomír Fifik
doc. Ing. Peter Neštepný
doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.
Mgr. Ing. Marián Hečko, ArtD.
Mgr. art. Žofia Bosáková, ArtD.
Mgr. art. Peter Neveďal, ArtD.
Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD.
Mgr. art.Veronka Holla
Mgr. Igor Demčák
MgA. Roman Varga

 

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika so špecializáciou na dokumentárnu tvorbu vychádza z tradičných profesií, ktoré sa podieľajú na vzniku filmu – od vytvorenia projektu, teda výberu témy, následnej scenáristickej prípravy, cez réžiu, kameru, zvuk, strih, až po záverečné práce. Základom štúdia je sústava praktických filmových cvičení, v ktorých poslucháč rieši rôzne úlohy od jednoduchých až po náročnejšie. Počas celého štúdia prevláda dôsledné pestovanie individuálnej umeleckej autorskej tvorby v spolupráci s príslušným pedagógom. Výsledkom je autorský film, ktorý poslucháč na konci semestra predvedie na verejnej klasifikačnej projekcii. Prostredníctvom povinne voliteľných predmetov študent má možnosť aj povinnosť, podľa svojho talentu a záujmu prehĺbiť ovládanie niektorej z tradičných filmových profesií (kamera, scenáristika, strih, produkcia.). To rozširuje profesijné vybavenie absolventa a umožňuje väčšiu variabilitu pri uplatnení v praxi. Poslucháči môžu „nonfiction“ film využívať aj ako tradičný priestor pre experimentovanie a formálne výboje, ale aj ako priestor, kde sa možno učiť a pripraviť pre prácu v hranom filme. Tak môžu podľa osobného záujmu rozvíjať svoj talent aj mimo hraníc dokumentárnej tvorby.