FDU+logo720

Doplňujúce pedagogické štúdium

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia.

  • Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Divadelná dramaturgia a réžia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov konzervatória a učiteľa základnej umeleckej škole.
  •  Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Herectvo na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov konzervatória a učiteľa základnej umeleckej škole.
  • Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Filmová a televízna réžia a scenáristika na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na základnej umeleckej škole.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Herectvo v odbore Divadelné umenie. Na základných umeleckých školách a konzervatóriách divadelno-dramatického vzdelávania v špecializáciách:

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia v odbore Divadelné umenie na základných umeleckých školách a konzervatóriách divadelno-dramatického vzdelávania v špecializáciách:

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika na základných umeleckých školách v špecializáciách:

TERMÍNY A INFORMÁCIE

Termín podania prihlášky: august ( príslušný rok) – informácie na web stránke FDU.
Začiatok štúdia vždy od októbra príslušného akademického roka.
Prihláseným uchádzačom pošleme e-mailom ďalšie náležitosti a informácie k štúdiu.

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM:

Uchádzači o externú formu štúdia, ktorí v minulosti ukončili štúdium na FDU vyplnia prihlášku a priložia kópie (neoverené) diplomu a vysvedčenia o ŠS a štruktúrovaný životopis.

Uchádzači z iných vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v študijnom odbore divadelné umenie alebo filmové umenie a multimédiá, prílohy dajú overiť notárom.

Prihlášku na doplňujúce pedagogické minimum si môže podať len uchádzač, ktorý má ukončené úplné vysokoškolské štúdium, ( t.j. II. stupeň VŠ štúdia ).

KONTAKT:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421484320320