FDU prava 25 mensie

Prijímacie konanie Magisterské štúdium

Informácie o prijímacom konaní v akademickom roku 2024/2025

pre magisterský stupeň štúdia v dennej forme štúdia v študijných programoch

1) Filmová a televízna réžia a scenáristika so špecializáciou na:
Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu, réžiu a scenáristiku

2) Divadelné umenie so špecializáciou na:
Herectvo a Divadelnú dramaturgiu a réžiu