FDU prava 25 mensie

Katedra filmovej dramaturgie a scenáristiky

 titulna  

Vedúci katedry:

PhDr. Mgr. Kateřina Javorská
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Poštová adresa: 
Katedra filmovej dramaturgie a scenáristiky
Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská Bystrica
 
Telefonický kontakt: 
048/4320 305

Pedagogickí pracovníci:

prof. Mgr. Jan Gogola
doc. Mgr. art. Dagmar Ditrichová, ArtD.
doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Štric
PhDr. Kateřina Javorská
Mgr. Ing. Maroš Hečko, ArtD.
Mgr. art. Marek Janičík 

 

Doktorandi:
Mgr. art. Laura Gubalová
Absolvent štúdia získa teoretické a praktické poznatky z filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie pri výkone povolania. Získa prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre tvorbu a realizáciu literárnej prípravy filmového a multimediálneho diela a jeho dramaturgie. Literárna práca pre film vychádza z tradície dramatickej tvorby a z vlastnej histórie filmu. Je to dôsledná autorská činnosť, v ktorej sa spája špecifikum filmovej tvorby s fantáziou a literárnym talentom. Vychovať filmového autora a dramaturga znamená vypestovať v ňom citlivosť na filmové vyjadrovacie prostriedky a tvorivé postupy, schopnosť reagovať na originálne individuálne riešenia a komunikatívnosť s rôznymi typmi tímovej práce a spolupráce. Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedenej príslušným pedagógom. Odborné teoretické predmety tvoria základ orientácie v odbore. Študent počas štúdia svoje vedomosti prejaví písomnými, ústnymi skúškami a seminárnymi prácami.