FDU prava 25 mensie

Vedenie fakulty

Dekan

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.

 

Prodekanka pre umenie, vedu,výskum a medzinárodné vzťahy

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.

 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.

 

Prodekanka pre rozvoj

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. 

 

Tajomníčka fakulty

Ing. Janka Šúrová, PhD.