FDU+logo720

Vedenie fakulty

 

Dekan

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD. 

 

Prodekanka pre rozvoj

Mgr. art. Veronika Hollá

 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.