FDU+logo720

Vedenie fakulty

Dekan

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

Prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy

Mgr.art. Jana Ovšonková

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.

Prodekan pre technológie a rozvoj fakulty

Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.

Tajomníčka fakulty

Ing. Jana Králiková