FDU+logo720

Vedenie fakulty

Dekan

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban

Prodekanka pre rozvoj

Mgr.art. Barbora Špániková ArtD.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.

Tajomníčka fakulty

Ing. Jana Králiková