FDU prava 25 mensie

Štipendium za umenie

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici poskytuje z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu [§ 97, § 16a ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách] štipendium ZA UMENIE.

Štipendium ZA UMENIE sa priznáva za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti umenia vo všetkých troch stupňoch štúdia v súlade s vnútornými predpismi Akadémie umení a Fakulty dramatických umení.