FDU+logo720

Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie

KDR intro  
Vedúci katedry:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Poštová adresa: 
Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie
Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská Bystrica
 
Telefonický kontakt: 
048/4320 305
Pedagogickí pracovníci:Doktorandi:

Mgr. art. Mikuláš Macala
Mgr. art. Ľubomír Mindoš

Mgr. art. Viktor Kollár
Mgr. art. Dávid Szöke
Mgr. art. Lucia Rakúsová

Cieľom študijného programu divadelná dramaturgia a réžia je vzdelávanie a výchova divadelných umelcov, rozvíjanie ich talentu, schopností, daností a zručností, potrebných k dosiahnutiu profesionálneho štandardu v oblasti ich budúceho pôsobenia. Zameriava sa na teoretické a praktické osvojovanie si vedomostí, metód, postupov, žánrov a štýlov divadelnej tvorby. Obsah študijného programu ako aj celého odboru divadelné umenie je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela, resp. umeleckého výkonu a dopĺňa sa štúdiom jednotiek študijných programov z oblasti humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí. Vzdelávanie kladie dôraz na kreativitu študenta. Vo vyšších ročníkoch je štúdium zamerané najmä na prax, kedy študenti dostávajú priestor režírovať v profesionálnych i ochotníckych divadelných súboroch, pripravovať samostatné premiéry v divadelných štúdiách FDU, pôsobiť ako dramaturgovia, asistenti réžie a režiséri v profesionálnych divadlách, v rámci medzinárodnej výmeny absolvovať časť svojho štúdia v zahraničí. Študenti sa každoročne úspešne zúčastňujú na slovenských a medzinárodných divadelných prehliadkach, festivaloch, workshopoch a konferenciách. Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie zabezpečuje aj činnosť výskumného, dokumentačného a kreatívneho centra fakulty dramatických umení Kleio.