FDU prava 25 mensie

Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie

KDR intro  

Vedúci katedry:

Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Poštová adresa: 
Katedra dramaturgie, réžie a teatrológieFakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská Bystrica
 
Telefonický kontakt: 
048/4320 305

Pedagogickí pracovníci:

prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. 
Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D. 
Mgr. art. Jaroslav Daubrava, ArtD.
Mgr. Peter Himič, PhD. 
Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD.
PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD. 
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
doc. Mgr. Martin Timko, ArtD. 
 
Doktorandi:
Mgr. art. Viktor Kollár
Mgr. art. Lucia Katreniak Rakúsová
Mgr. art. Jaroslava Sisáková
Mgr. art. Juraj Šulík
Cieľom študijného programu divadelná dramaturgia a réžia je vzdelávanie a výchova divadelných umelcov, rozvíjanie ich talentu, schopností, daností a zručností, potrebných k dosiahnutiu profesionálneho štandardu v oblasti ich budúceho pôsobenia. Zameriava sa na teoretické a praktické osvojovanie si vedomostí, metód, postupov, žánrov a štýlov divadelnej tvorby. Obsah študijného programu ako aj celého odboru divadelné umenie je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela, resp. umeleckého výkonu a dopĺňa sa štúdiom jednotiek študijných programov z oblasti humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí. Vzdelávanie kladie dôraz na kreativitu študenta. Vo vyšších ročníkoch je štúdium zamerané najmä na prax, kedy študenti dostávajú priestor režírovať v profesionálnych i ochotníckych divadelných súboroch, pripravovať samostatné premiéry v divadelných štúdiách FDU, pôsobiť ako dramaturgovia, asistenti réžie a režiséri v profesionálnych divadlách, v rámci medzinárodnej výmeny absolvovať časť svojho štúdia v zahraničí. Študenti sa každoročne úspešne zúčastňujú na slovenských a medzinárodných divadelných prehliadkach, festivaloch, workshopoch a konferenciách. Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie zabezpečuje aj činnosť výskumného, dokumentačného a kreatívneho centra fakulty dramatických umení Kleio.