FDU prava 25 mensie

FDU na Festivale Aničky Jurkovičovej

Divadlo poézie POŠLA DEVA DO TURCA, ktoré bolo podporené prostredníctvom IGS AU BB a FPU, bude hlavným hosťom programu XXIII. ročníka Festivalu A. Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, v rámci ktorého bude udelené ocenenie Kvet Tálie herečkám Zuzane Kronerovej a Zuzane Kocúrikovej.
AU BB je partnerom festivalu a v rámci festivalového diania, bude mať odbornú prednášku pre divadelníkov aj doc.PhDr. Elena Knopová, PhD.

POŠLA DEVA DO TURCA (aktuálne na programe Divadla Akadémie umení)

Réžia: Peter Weinciller
Hudobná úprava: Martin Budinský
Kostýmy: Folk model – Viera Černová
Produkcia: Zuzana Budinská
Účinkujú: Eva Gribová, Klára Novotná, Zuzana Ogurčáková
Cimbal: Anežka Hudáčková

Ide o nevšedné divadelné spracovanie a prepojenie viacerých Hviezdoslavových balád. Predstavenie plné spevu, živej cimbalovej hudby a jedinečnej poetiky slov umocňuje dramatickú atmosféru pravdivých ľudských príbehov. Atraktívne podanie diela Hviezdoslava medzi širokou verejnosťou je ukážkou toho, že i dnes môže byť nielen pre mladých ľudí zrozumiteľný. Súčasne je pripomenutím významu tvorby spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava pri príležitosti 100. výročia úmrtia.

Program Festivalu Aničky Jurkovičovej

Zaber z predstavenia Posla deva do Turca