FDU prava 25 mensie

Informačné stretnutie ERASMUS+

Milí študenti a študentky FDU,
 pozývame Vás na informačné stretnutie Erasmus+, ktoré sa uskutoční v stredu 25. októbra o 13:00.
✅ Stretnutie bude prebiehať prezenčne v miestnosti 113 resp. 303.
Hlavná téma stretnutia je zameraná na štúdium v zahraničí, študentské a absolventské stáže a výberové konanie.
Stretnutie je určené všetkým študentom FDU, ktorí plánujú v letnom semestri a v budúcom akad. roku vycestovať do zahraničia cez program Erasmus+.
erasmus stretnutie oktober