FDU prava 25 mensie

Výberové konanie na fun. m. prof. v štud. odbore Umenie

Kritéria výberového konania - tu
Termín podania prihlášky s požadovanou dokumentáciou: do 10. júna 2024