FDU prava 25 mensie

Dni archívneho filmu - storočnica

 DNI ARCHÍVNEHO FILMU 2022 – STOROČNICA

Dni archívneho filmu / DAF 2022 je päťdňová výberová prehliadka archívnych filmov, spojená s prezentáciou aktivít Slovenského filmového ústavu – Národného filmového archívu.

DAF 2022 sa koná pri príležitosti osláv 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie. Archívne filmy z fondu SFÚ NFA sa budú premietať výlučne z pôvodných 35mm filmových kópií. Projekcie doplnia prednášky a diskusie o dejinách národnej kinematografie, za osobnej účasti významných tvorcov a osobností slovenského filmu. Tematicky zamerané prednáškové bloky, prezentácie a sprievodné podujatia sa uskutočnia na miestach konania programu DAF 2022 – v priestoroch FDU AU a FK v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Každé filmové pásmo bude tvoriť dvojprogram, v rámci ktorého sa jednotlivé časti dopĺňajú, súperia, protirečia si. Pozvaní lektori zabezpečia úvody a diskusie o filmoch s divákmi. Snahou organizátora je priblížiť storočnicu filmu odbornej i laickej verejnosti jednak cez rozprávanie o jednotlivých kapitolách z dejín nášho filmu a tiež cez priblíženie pôvodného filmového média.

Organizátor: Film Institute, o.z.; Hlavný partner: Slovenský filmový ústav; Partneri: Fakulta dramatických umení Akadémia umení v Banskej Bystrici,, Múzeum SNP, Filmový klub v Múzeu SNP, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, FilmWorx Studios; Podujatie finančne podporili: Audiovizuálny fond a Akadémia umení v Banskej Bystrici.

Podujatie sa koná pod záštitou Petra Dubeckého – generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu.

2022 edition DAF final web