FDU prava 25 mensie

Nevypovedané...

Nevypovedané...
Hudobno-poetický večer v BREPTe, počas ktorého sa so svojimi prednesmi predstavia študenti a študentky Fakulty dramatických umení Akadémie umení.
Budeš si môcť vypočuť medzinárodne ocenené umelecké prednesy, ktoré odkazujú na témy, ktoré môžu rezonovať vo viacerých z nás, no častokrát zostávajú nevypovedané.
Večer bude taktiež doplnený hudobnými vstupmi v podobe šansónov a iných piesní, ktoré tematicky dopĺňajú a nadväzujú na umelecké prednesy.
Účinkujú poslucháči 4. ročníka Akadémie umení (odbor herectvo): Alžbeta Kráľová, Zuzana Horanská, Zuzana Zaušková, Klára Novotná, Norbert Čabala, Pavlína Hrbatá, Veronika Lackovičová, Eva Gribová, Jozef Piták (poslucháč 4. ročníka VŠMU - Hudobnej fakulty).
Moderuje: Zuzana Budinská

Kde: BREPT - kaviareň v Slovenskom komornom divadle v Martine
Kedy: 4. novembra 2022 o 19:00 hod.
Podujatie usporadúvajú Slovenské komorné divadlo Martin a Fakulta dramatických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Viac info o udalosti → tu

brept fdu